Alisha Tamang
Mr. Arendra & Mrs. Asha Shreshtha
Hanover, Md

Anjila Newa
Mr. Shrihari & Mrs. Anjali Shrestha
NOA – Florida

Anju Tamang
Mr. Ram Lal & Mrs. Chitra Shrestha
Greenbelt, MD

Apurba Karmacharya
Mr. Suchitra & Mrs. Nisha Shrestha
San Antonio, TX

BipeshLama
Mr.Basav Rajopadhyay
Townson, MD

Dinesh Tamang
Mr. Aabha Shrestha
Texas

Fida Khatun
Mr. Tushar Shrestha & Mrs. Sneha Shrestha
Manchester, NH

Jenish Shahi
NOA

karan Nakarmi
Dr. Bibhakar Shakya & Dr. Dina Bangdel
Richmond, VA

Khushi Lamichane
Mr. Manoj & Mrs. Sunita Shrestha
Chicago, IL

Manisha Gahatraj
Mr. Basav Rajopadhyay
Baltimore, MD

Nabina Shrestha
Dr. Rajat & Mrs. Rima Rajbhandari
San Antonio, TX

Pranish Shrestha
Mr. Ishwar & Mrs. Pramila Rajbhandari
Woodbridge, Va

PrinceLama
Mr. Rajesh & Mrs. Rohini Shrestha
Woodbrigde, VA

Raman Maharjan
Mr. Mahindra & Mrs. Chhaya Pradhan
Gaithersburg, MD

Rishika Thapa
Mr. Arendra & Mrs. Asha Shrestha
Hanover, MD

Rujesh Maharjan
Mr. Suraj & Dr. Sharmila Shrestha
El Paso, TX

Samir Khadka
Mr. Samir & Mrs. Surya Maharjan
Long Island, NY
saraswoti-lama
Saraswoti Lama
Mr. Rajesh & Mrs. Rohini Shrestha
Woodbrige, Va

Saroj Shrestha
Kate Shrestha
Baltimore, MD

Sonam Khusuwa
Mr. Ravi & Mrs. Meena Pradhan
Baltimoer, MD

Sudin Muni Bajracharya
Mr. Niran & Mrs. Neerina Pradhan
Montgomary Village, MD

Suwana Balami
Mr. Arendra & Mrs. Asha Shrestha
Honover, MD

Sunita Gamal
NOA

Sujan Deula
Mrs. Sunita Amatya
Silverspring, MD

Swostika Maharjan
Dr. Rajat & Mrs. Rima Rajbhandari
EL Paso, TX

Yurika Maharjan
Mr. Rajeev & Dr. Komal Karmacharya
Chantily, VA
Facebook
Facebook
SHARE
YouTube

Our Supporters